Eija Sairaselle on tärkeää, että ihmisiä kohdellaan aina tasavertaisesti. Tätä periaatetta hän on päässyt toteuttamaan Uudenmaan Seniorikotien Hiidenhovin johtajana.

Eija Sairanen edustaa selkeästi tämän ajan modernia hoivakodin johtajaa. Hän painottaa avointa keskustelua, kehittää hoivakodin toimintaa uusin tavoin eteenpäin ja tekee työtään suurella sydämellä. Hän aloitti Uudenmaan Seniorikotien Hiidenhovin uutena johtajana vuonna 2018, jonne hänet toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi sekä henkilökunnan että omaisten puolesta.

– Aivan alusta saakka minut on otettu todella hyvin vastaan ja tuolloin tuntui heti siltä, kuin olisin tullut kotiin, Sairanen kertoo.

Sairanen tunnetaan Hiidenhovissa johtajana, jolle ihmisten tasavertainen kohtelu on tärkeää. Tämä näkyy myös työpäivien aikana, jolloin hän pyrkii viettämään aikaa toimiston ulkopuolellakin.– Joskus on päiviä, jolloin minut löytää syöttämästä asukkaita tai purkamassa tukkukuormaa. Tämä on saattanut aiheuttaa jopa ihmetystä joissain, mutta olen luonteeltani sellainen, että mielelläni autan muita, jos vain on hetki aikaa, Sairanen painottaa.

Kommunikointi omaisyhteistyön keskiössä

Tätä haastattelua tehdessä Eija Sairanen on ehtinyt toimia Hiidenhovin hoivakodin johtajana vasta puolentoista vuoden ajan, mutta tuona aikana hän on ehtinyt tuomaan mukanaan jo useita positiivisia muutoksia. Yksi merkittävimmistä muutoksista on ollut omaisyhteistyön kehittäminen. – Omaiset ovat olleet tyytyväisiä siihen, että informaation kulku on parantunut. He kokevat nyt olevansa enemmän osa yhteisöä, kun heille kerrotaan avoimesti, mitä Hiidenhovissa tapahtuu. Olen esimerkiksi ryhtynyt lähettämään heille omaisten kirjeitä muutaman kerran vuodessa sekä tiedottamaan tapahtumistamme, Sairanen listaa.

Ihmisten johtaja

Vaikka hoivakodin johtajan työnkuvaan kuuluu paljon tietokonetyöskentelyä, on Sairanen ennen kaikkea ihmisten johtaja, joka haluaa pitää toimistonsa oven auki. Hän kokee, että kommunikointi sekä työntekijöiden että omaisten kanssa on lähtökohta koko hoivakodin sujuvalle toiminnalle.

– Tavoitteenani on puuttua mahdollisiin epäkohtiin heti. Asioista on tärkeää puhua avoimesti eikä lakaista asioita maton alle. Näin voimme oppia myös virheistä, Sairanen painottaa ja kiittelee samalla Uudenmaan Seniorikotien matalaa organisaatiorakennetta, joka on helpottanut asioiden viemistä eteenpäin. Hän muistuttaa, että sydämellinen ja ammattitaitoinen henkilökunta on auttanut kehittämään Hiidenhovin toimintaa.

– Hoitohenkilökunta on mielestäni erittäin valmis tekemään asioita paremmiksi ihmisille, jotka asuvat täällä. Talossa oloni aikana olemme onnistuneet selkeyttämään prosesseja ja samalla parantamaan ihmisten rooleja. Tämä auttaa sekä meitä että asukkaita, jotka ovat se ensisijainen syy, miksi olemme täällä.

Saattohoitokokemus on omaiselle ainutkertaista

Työn laatu toistuu Sairasen puheessa ja erityisen tärkeäksi se nousee silloin, kun asukkaita hoidetaan heidän elämänkaarensa loppuun saakka, kuten Uudenmaan Seniorikodeilla tehdään. Onnistunut saattohoito on sellainen, jonka kaikki kokevat mahdollisimman positiivisesti, ja Sairanen onkin saanut kokea monia tällaisia hetkiä omaisten ja asukkaiden kanssa.

– Saattohoito on aina ainutkertaista asukkaan omaisille ja tästä syystä on tärkeää, että pystymme vastaamaan heidän kaikkiin tarpeisiinsa. Pääasia on, että saattohoidosta jää jokaiselle hyvä mieli, Sairanen summaa.