Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Uudenmaan Seniorikodit Oy
PL 750
00181 Helsinki
Sähköposti: info@seniorikodit.fi
www.seniorikodit.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisterin nimi

Uudenmaan Seniorikodit Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on asiakas, ottanut yhteyttä, pyytänyt yhteydenoton tai osallistunut Uudenmaan Seniorikodit Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus ja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on seniorikodit.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, Uudenmaan Seniorikodit Oy:n tiedotteiden jakaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää seniorikodit.fi:n, sekä Uudenmaan Seniorikodit Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Uudenmaan Seniorikodit Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja käsitellään ainoastaan Uudenmaan Seniorikodit Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen mm. teknisten rajapintojen kautta.

Uudenmaan Seniorikodit Oy:llä on oikeus tallentaa asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen tallentaminen ilmoittamalla siitä Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle, sähköpostitse info@seniorikodit.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot osapuolesta, jolle seniorikodit.fi:n vierailija on tilannut Uudenmaan Seniorikodit Oy:n tarjoamia tuotteita tai palveluita.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Uudenmaan Seniorikodit Oy:n käytössä, paitsi Uudenmaan Seniorikodit Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Uudenmaan Seniorikodit Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Uudenmaan Seniorikodit Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Uudenmaan Seniorikodit Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Uudenmaan Seniorikodit Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.