Milloin asumispalveluille on tarvetta?

Asumispalvelun määräytyy asukkaan omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Asumispalveluille on tarvetta kun esimerkiksi ruuan laitto, hygienian hoito ja lääkkeiden ottaminen tuottavat suuria haasteita. Usein fyysiset rajoitteet tai muistisairaus luovat arkeen haasteita, joissa asumispalvelut ovat tarpeellinen vaihtoehto, jotta asukas ja omaiset saavat olla huolettomia.

Meille on erittäin tärkeää, että kaikki asukkaat mukaanlukien muistisairaat saavat lääkehoidollisten ja perustarpeidensa lisäksi elää niin toiminnallista ja omannäköistänsä elämää kuin vain on mahdollista. Tämä tarkoittaa päivittäisten aterioiden lisäksi hoivaa ja huolenpitoa sekä viihtyisää yhdessäoloa.

Tehostetut asumispalvelut ikäihmisille

Tehostetut asumispalvelut tarjoavat normaaleiden asumispalveluiden lisäksi jokapäiväistä tukea myös vaativimmille tarpeille. Hoiva, huolenpito ja hyvinvointi ovat kantavia periaatteita tarjoamassamme tehostetun asumispalvelun palvelukokonaisuudessa. Asumispalvelut ikäihmisille sisällyttävät meillä myös perussairaanhoidon, jolloin pitkäaikaisiakin sairauksia voidaan hoitaa ja seurata päivittäin. Tarjoamme myös apua lisäpalveluiden hankintaan ja suunnitteluun, jotta kaikki asukkaan tarvitsemat palvelut voidaan räätälöidä mahdollisimman yksilökohtaisesti.

Alla voit tutustua tarkemmin palveluihin, jotka kuuluvat kaikille asukkaillemme osana Uudenmaan Seniorikotien tarjoamaa tehostetun asumispalvelun konseptia. Olemme erikoistuneet tarjoamaan asumispalveluita muistisairaille ikäihmisille.

Ateriat

Kaikille hoitokotiemme asukkaille kuuluvat päivittäiset ateriat täysihoitona. Seuraavissa Seniorikodeissamme kotiruoka tehdään pääosin paikan päällä omassa keittiössämme: Anttilanhovi, Villa Kivi, Villa Kaskimäki, Kunink

87/aanhovi, Hiidenhovi, Pajuhovi. Muualla hoivakodeissa valmistamme tilaamamme ruuan lisäksi itse lisukesalaatteja sekä leivomme tuoretta leipää ja leivonnaisia. Tilaamiemme aterioiden osalta pidämme huolta siitä, että tuotteet ovat yhtä korkealaatuisia kuin omassa keittiössämme kokattuina.

Hoiva ja huolenpito

Suurin osa asukkaistamme on vaikeasti muistisairaita senioreita, joten palvelukokonaisuuteemme kuuluu luontaisesti päivittäisen elämisen toiminnoissa tarvittava ympärivuorokautinen apu. Henkilökuntamme koostuu ammattitaitoisista, joko sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutuksen saaneista henkilöistä, jotka omaavat pitkän kokemuksen vanhustenhoidosta tai muulla tavoin hoitoalalta.

Hyvinvointi

Osassa Uudenmaan Seniorikodin hoivakodeistamme asukkailla on mahdollista osallistua ryhmämuotoiseen liikuntaterapiaan asukasryhmistä kokemusta omaavan fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeuttimme on myös mukana asukkaidemme yksilöllisen hoivan suunnittelussa.

Tarjoamme asukkaillemme perussairaanhoidon, johon sisältyy:

 • Turvallinen lääkehoito: lääkkeiden annostelu, lääkkeiden asianmukainen säilyttäminen ja lääkehoidon vaikutusten seuranta.
 • Sairaanhoitajan osaamisalueeseen kuuluva ihon ja eritystoimintojen hoito, mukaan lukien pitkäaikaisten haavojen tavanomainen hoito, sekä laboratorionäytteiden ottaminen ja laboratorionäytteiden kuljettaminen analysoitavaksi.
 • Pitkäaikaisten sairauksien hoito ja seuranta.
 • Asukkaan tilan muutosten seuranta ja asianmukainen toiminta tilan muuttuessa.
 • Päivittäisissä elämisen toiminnoissa tai perussairaanhoidossa tarvittavat tavanomaiset kulutustarvikkeet, kuten peseytymistuotteet ja perusihovoiteet sekä hoitotarvikkeista asukkaan tarvitsemat vaipat ja tavanomaiset haavanhoitotarvikkeet.
 • Asukkaan kokonaistilanteesta huolehtiminen, kuten sosiaalietuuksien hakemisessa ja asioiden hoidossa avustaminen.

Palvelut ja hankinnat, jotka eivät kuulu tehostetun asumispalvelun palvelukokonaisuuteen ovat pääasiassa henkilökohtaisiin palveluihin tai hankintoihin liittyviä tarpeita.

Uudenmaan Seniorikotien hoivakodeissa seuraavat asiat eivät kuulu tehostettuun asumispalveluun:

 • Henkilökohtaiset kestokulutushyödykkeet: esim. vaatteiden ja liikkumisen apuvälineiden, hammasproteesin ja silmälasien osto.
 • Lääkkeet, lääkäri- ja hammaslääkärin vastaanotto, henkilökohtainen fysioterapia.
 • Tavanomaiseen kotona asumiseen kuulumattomat palvelut, kuten parturi, jalkojenhoitaja, henkilökohtainen fysioterapia, asiointimatkakulut, pankkiasiainhoito, teatteri- ja elokuvakäynnit, yms.

Avustamme aina asukkaitamme henkilökohtaisten hyvinvointipalvelujen hankinnassa ja järjestämisessä. Asukkaan terveyspalvelut järjestetään kaupungin tai kunnan kanssa, ellei toisin sovita.

Uudenmaan Seniorikodit Oy perii asukkaalta vuokran. Asuinhuoneiston vuokraamisesta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus palveluntuottajan ja asumispalveluyksikössä asuvan asukkaan kesken.

Tarvittaessa räätälöimme palvelukokonaisuuden aina asiakkaiden omien tarpeiden  sekä yksikkömme valmiuksien mukaan tarjoamillamme lisäpalveluilla. Kerromme mielellämme lisää asumispalveluistamme Uudenmaan Seniorikodeissa. Lisätietoja voit tiedustella suoraan hoivakodin johtajalta.

Asumispalvelut laissa

Laki turvaa asumispalvelun sitä tarvitsevalle. Sosiaalihuoltolaki 21§ mukaan lain tarkoituksena on

 • edistää ja yllpitää hyvinvointia
 • vähentää eriarvoisuutta
 • turvata kokonaisuutena hyvinvointia edistävät asiat
 • edistää asiakkaan hyvää palvelu
 • kohentaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä