Hoitokoti eli hoivakoti

Hoitokoti ja hoivakoti tarkoittavat samaa asiaa eli kodinomaista palveluasumista, jonka tarkoitus on tukea asukkaan jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämistä ja hyvinvointia sekä tarjota joustavasti asukkaan tarpeiden mukaisia palveluja, kuten yksilöllistä kuntoutusta.

Hoitokodin kohdalla puhutaan myös tehostetusta palveluasumisesta tai vaativasta tehostetusta palveluasumisesta, koska palvelut on mitoitettu jo perustasoltaan erittäin kattavaksi. Erillisiä sauna-, pyykki-, suihkuapu-, lääkkeenjako-, sairaanhoitajan vastaanotto- tai yöhälytysmaksuja ei usein eritellä vaan ne kuuluvat aina palvelumaksuun.

Hoitokodissa on tilaa seurustella

Milloin muistisairas hoitokotiin?

Hoitokoti ja tehostettu palveluasuminen on ajankohtaista henkilöille, jotka eivät enää selviydy arjessa omassa kodissaan runsaankaan ulkopuolisen avun turvin – oli syynä sitten fyysiset toiminnalliset rajoitteet ja haasteet tai jokin etenevä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti, Lewyn kappale –tauti tai Parkinsonin tauti, joka myös on etenevä muistisairaus. Muistisairauden taso on hyvä arvioida ammattilaisen kanssa. Keskustelemme myös mielellämme muistisairaan tilanteesta ja voimme suunnitella muistisairauden tason mukaan yksilölliset hoivapalvelut. Seniorikodit on erikoistunut muistisairaiden vanhusten hoitoon ja muistisairaiden hoitokoti on helppo löytää meiltä Uudenmaan alueella.

Muistisairaiden hoitokodin runsaan avun turvin voidaan tarjota asukkaalle mahdollisuus mahdollisimman hyvään elämään ja arkeen heidän vielä olemassa olevilla voimavaroilla sekä tukea heitä itsenäiseen toimintaan (ns. kuntouttava työote). Toimintakyvyn tukemisen ja turvallisuuden mahdollistavat kokonaisvaltaiset, juuri tietylle kohderyhmälle kohdistetut palvelukokonaisuudet. Muistisairaiden hoitokodissa palvelukokonaisuuteen kuuluu asunto, turvallinen ympäristö, kuntoutus ja perussairaanhoitopalvelut, arjen virikkeet ja toiminta sekä lähes aina myös saattohoito elämän loppuvaiheessa.

Asukkaan tukeminen mahdollisimman oma-aloitteiseen toimintaan ja liikkumiseen sekä yhdessä tekeminen kaikissa arjen toimissa on ensiarvoisessa asemassa toimintakyvyn ylläpidossa. Tämä on myös palveluasumisen selkeä ero entiseen laitoskulttuuriin ja sairaalamaailmaan.

Hoitokodin asumispalvelu

Yksityisyyttä kunnioittavassa ympäristössä asukkaalla on lähtökohtaisesti aina yhden hengen huone omalla Wc –tilalla. Huoneen koko vaihtelee 20-25 m2 välillä ja se sisältää tällöin esteettömän kylpyhuoneen, joka on kooltaan noin 4-5 m2. Hoitokodin henkilökunnan ergonomian sekä asukasturvallisuuden takaamiseksi asuinhuoneessa on usein säädettävä sänky, joka tukee samalla asukkaan omatoimisuutta tukikaiteineen. Huone kalustetaan aina mahdollisuuksien mukaan asukkaan omilla kalusteilla, tauluilla ja henkilökohtaisilla tavaroilla kodikkuuden lisäämiseksi.

Hoitokodin huoneistot on suunniteltu valoisiksi ja esteettömiksi. Uusissa hoitokodeissa on usein varmistettu suositusten mukaisesti pariskunnan mahdollisuus sijoittua samaan huoneeseen kahden hengen tilavammissa huoneissa.

Yhden hengen asunto hoitokodissamme

Turvallinen ympäristö hoitokodissa

Hoitokodit tarjoavat asukkailleen turvallisen henkisen ja fyysisen ympäristön elää arkea vaikeistakin psyykkisistä oireista tai fyysisistä rajoitteista huolimatta.

Turvallinen henkinen ympäristö koostuu kodinomaisista fyysisistä puitteista sekä sitoutuneista, hoitokodissa työtään tekevistä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Hoitokodin tilat ovat helppokulkuiset ja avarat, jolloin liikkumisen apuvälineitä on tiloissa helppo käyttää – itsenäisemmin kuin kotioloissa. Apuvälineitä on saatavilla ja niiden valintaan ja käyttöön on mahdollista saada ammattilaisen tukea.

Hoitokodeissa on yhteisistä tiloista helppokulkuinen yhteys aidatulle piha-alueelle tai vähintään terassille.

Yksityinen hoitokoti takaa yksilölliset palvelut

Yksityisissä hoitokodeissa työskentelee monipuolisesti nuoria ja kokeneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä ruokahuollon ja puhtaanapidon parissa työskentelevää henkilökuntaa. Palveluasuminen on erittäin laajaa moniammatillista tiimityötä.

Koulutuksena henkilökunnalla voi olla geronomin, perus-, lähi- tai sairaanhoitajan koulutus. Lisäksi terapeuttisessa työssä toimii mm. fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Useimmilla on myös vankka kokemus vanhustenhoidosta ja muistisairauksista.

Hoitokodissa on runsaasti arkielämän toimintaa, jota tukevat ruokahuollon ammattilaiset, hoiva-avustajat, koulutetut kodinhoitajat ja laitosapulaiset.

Yksityinen hoitokoti panostaa palveluihin

Viriketoiminta ja aktiivinen arki

Kuntouttava työote, kulttuuritoiminta, taideterapia, eläinavusteinen toiminta,  viriketoiminta, virikkeellisyys ja virikkeet ovat esimerkkejä termeistä jotka tulevat usein vastaan kun puhutaan hoitokodin arjesta, aktiviteeteista ja toiminnasta.

Asukkaat tarvitsevat hoitokotiin tullessaan runsaasti tukea perustarpeissaan kuten syöminen ja hygienia. Ihmisen perustarpeista huolehtiminen asukkaan omia tapoja ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, talon lämmin ja arvostava ilmapiiri sekä perussairauksien ammattimainen hoito luovat perustan hyvälle arjelle hoitokodissa.

Puhutaan nyt sitten virikkeellisestä tai aktiivisesta arjesta, niin asukkailla on mahdollisuus usein entisiä kotioloja paremmin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiin sekä liikkumiseen esteettömissä tiloissa. Asukkaita kannustetaan myös itsenäiseen tekemiseen, mikä on tärkeää iäkkäiden ja muistisairaiden asukkaiden kohdalla.

Yhteisöllisyys näkyy hoitokodeissa tilojen suunnittelussa ja yhdessä tekemisenä. Hoitokodin tulee aina tukea asukkaiden kontakteja muihin asukkaisiin, läheisiin ja ympäröivään yhteisöön, kuten päiväkoteihin, kouluun ja seurakuntaan. Myös retkiä saatetaan mahdollisuuksien mukaan järjestää.

Viriketoimintaa halukkaille

Hoitokodissa voi asua elämän loppuun asti

Hoitokodit tarjoavat asukkailleen mahdollisuuden asua omassa huoneistossaan elämänsä loppuun saakka. Hoitokodit huolehtivat asukkaan saattohoidosta ja muista siihen liittyvistä järjestelyistä kotisairaanhoidon kanssa tarvittaessa.

Saattohoitokoti

Suomessa hoitokoti-nimikettä saatetaan käyttää myös saattohoitokodeista, jotka tarjoavat asukkailleen hoito- ja hoivakotien tapaan mahdollisuuden asua sairaalaa kodikkaammassa ympäristössä heidän elämänsä viimeiset päivät tai viikot.

Saattohoitokodissa kuoleva ja heidän läheisensä valmistautuvat lähestyvään kuolemaan. Saattohoitokodissa on mahdollista saada kattavasti eri terapiamuotoja, oireenmukaista hoitoa sekä henkistä tukea.

Erillisiä saattohoitokoteja on suomessa vain muutama ja usein saattohoitoyksiköt sijaitsevat sairaaloiden yhteydessä. Pääkaupunkiseudulla toimii mm. saattohoitoon erikoistunut Terhokoti.

Muistisairaiden hoitokodit Helsingin lähellä Uudellamaalla