Kotipalveluiden hankkiminenomaan kotiinedeltää usein hoitokotiin muuttoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ikäihminen pärjää vielä kotona, mutta hän tarvitsee lisätukea arjessa selviytymiseen. Yleensä syynä lisäavun tarpeeseen on henkilön fyysisen toimintakyvyn aleneminen tai erilaiset sairaudet, kuten muistisairaus kuten dementia, parkinsonnin tauti, alzheimerin tauti tai lewyn-kappale -tauti. Kotipalveluita tarvitaan edellä mainittujen lisäksi myös tilanteissa, joissa henkilöllä on arkea haittaava vamma, uupumus tai muuten poikkeava perhetilanne.

“Kotipalvelut ovat usein hoivakotiin muuttoa edeltävä vaihe”

Suomessa kotona asumista tuetaan yhteiskunnallisesti mahdollisimman pitkään. Tämä on usein myös henkilön oma tahto. Jos kuitenkin koet, että omaisesi on tullut elämäntilanteeseen, jossa lisäapu olisi tervetullutta, kannattaa istahtaa yhdessä alas ja keskustella, mitkä tilanteet hän kokee arjessa ongelmallisiksi ja mihin hän mahdollisesti tarvitsisi tukea. Tavallisesti ikäihminen haluaa apua esimerkiksi kotitöihin, kaupassa käymiseen sekä hygienian hoitoon.

Helpotusta arkeen

Kotipalveluita on tarjolla monipuolisesti ja niiden kustannukset määräytyvät avuntarpeen määrän mukaan riippuen siitä, onko avun tarve jatkuvaa vai tilapäistä.

Tukipalveluita tarjotaan seuraavilla elämän osa-alueilla:

  • ateriapalvelut
  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut

Liikkumista tukevia palveluja ovat lisäksi seuraavat:

  • kuljetuspalvelut
  • saattajapalvelut

Kotipalveluita ikäihminen voi hakea kunnalta, mutta lisäpalveluita, kuten saattaja-apua, hän voi hankkia myös yksityisiltä palveluntarjoajilta tai vapaaehtoisjärjestöiltä. Kunta siis tuottaa itse tukipalvelunsa tai ostaa ne yksityisiltä palveluntuottajilta. Kotipalveluiden hinnat voivat luonnollisesti vaihdella kunnittain. Ikäihminen voi saada kotikunnaltaan palvelusetelin, jolla hänen on mahdollista ostaa kotipalvelut kunnan tarjoamista palveluista, tai hän voi ostaa palvelut suoraan yksityiseltä palveluntarjoajalta, jolloin hänellä on mahdollisuus saada palveluista kotitalousvähennys.

Hoitokoti 2

Milloin on oikea aika muuttaa hoivakotiin?

Ikäihmiselle muutto hoivakotiin tulee usein ajankohtaiseksi, kun kotihoito ja yöpartiot käyvät auttamassa häntä vähintään 3-4 kertaa vuorokaudessa eikä läheisiltä saatava tuki enää riitä turvaamaan sujuvaa arkea. Muistisairaus on suurin syy aiheuttamaan haasteita arjessa. Sairaus voi johtaa tilanteisiin, joissa henkilö unohtaa olinpaikkansa ja eksyy, tai arjessa tarvittavat perustoiminnot unohtuvat. Ikäihmisen lääkehoidon seuranta ja riittävä ravinnon saanti aiheuttavat usein myös hankaluuksia kotona asumiseen loppuaikoina. Kotipalvelun työntekijät kartoittavat yleistilannetta jatkuvasti, ja seuraavat aktiivisesti ikäihmisen vointia. Omaiset pidetään ajan tasalla henkilön tilasta, ja tämän tiimoilta annetaan myös neuvontaa.

Uudenmaan Seniorikodin asukkaista monet ovat käyneet läpi kotipalveluvaiheen ennen varsinaista muuttoa hoivakotiin, ja tilanne onkin ollut useille heistä varsin samankaltainen: he ovat hankkineet palveluita omaan kotiinsa joko kunnan, kaupungin tai yksityisen palveluntarjoajan kautta, mutta ovat tuona aikana huomanneet, etteivät lisäavusta huolimatta pärjää enää itsekseen tai heillä on todettu mahdollisesti muistisairaus, joka vaatii ympärivuorokautista tukea.

Uudenmaan Seniorikodit ei vielä toistaiseksi tarjoa kotipalveluita, mutta voit seurata tiedotusta sivustoillamme aiheen tiimoilta.