Muistisairaus heikentää kognitiivisia kykyjä ja vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. Alla voit lukea yleisistä oireista ja muistisairauksista.

Muistisairauden oireet

Sairauden oireisiin kuuluu vaikutukset eri ajutustoimintoihin kuten muistamiseen ja tiedon käsittelyyn. Myös kielelliset toiminnot, näönvarainen hahmottaminen ja toiminnan ohjaus saattavat heikentyä.

Etenevät muistisairaudet

Etenevien muistisairauksien oireet saatetaan havaita kun henkilön muisti tuntuu hänen omasta tai läheisten mielestä heikentyneen. Tätä voidaan vahvistaa muistitesteillä. Yleisesti jonkin aikaa henkilö voi elää normaalia elämää kun dementian kaltaista muistihäiriötä ei näy olevan. Suurimmalla osalla muistisairaus etenee ja myöhemmin todetaan jokin yleinen muistisairaus kuten Alzheimerin tauti.

Muistisairauksien yleisyys

Muistisairauksia ja muistihäiriöitä ilmenee joka kolmannella yli 65 vuotiaalla Suomessa. Suurin osa sairastuneista on yli 80-vuotiaita. Tarkkoja tilastoja ei ole, mutta arviolta noin 190 000 – 200 000 sairastaa muistisairautta mukaan lukien seniorit ja työikäiset. Arviolta noin 14 500 henkilöä vuosittain sairastuu muistisairauteen.

Senioreiden muistisairaudet ovat siis erittäin yleinen ongelma Suomessa ja Seniorikotien tavoitteena on tarjota muistisairaille turvallinen ja yksilöllisyyttä tukeva ammattitaitoinen hoito kodikkuutta unohtamatta. Lue lisää muistisairauksista ja Seniorikotien muistihäiriöisille suunnitelluista hoitokodeista.

Yleisiä muistisairauksia

Dementia
Dementia on oireisto, joka aiheuttaa muistin heikentymistä ja muiden kognitiivisten kykyjen alentumista.

Alzheimer
Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava muistisairaus, jonka oireet johtuvat harmaan aivokudoksen tuhoutumisesta ja aivojen surkastumisesta.

Lewyn kappale -tauti
Lewyn kappale -tauti on dementoiva aivosairaus, joka on samalla Suomen kolmanneksi yleisin muistisairaus. Sitä esiintyy noin 5 prosentilla yli 75-vuotiaista.

Hoivakoteja muistihäiriöisille

Seniorikotien hoivakodit tarjoavat asukkailleen kodikkaan asuinympäristön, turvallisuutta sekä ammattitaitoista apua ja hoitoa kunkin asukkaan tarpeiden mukaisesti – ympäri vuorokauden. Seniorikodeissa on muistisairaille kevyttä ja tehostettua palveluasumista, jossa jokaisen asukkaan eritystarpeet huomioidaan.

Seniorikotien hoivakodeissa on panostettu yhteisten tilojen viihtyvyyteen. Takat, isot olohuoneet, laajat piha-alueet, puutarhat, ruokailutilat ja mm. saunat tekevät hoivakodeistamme viihtyisiä asuinympäristöjä. Tutustu muistisairaille suunniteltuihin hoivakoteihimme ja ota yhteyttä. Asukkaaksemme voi hakeutua myös kunnan palvelusetelillä!

Voit lukea lisää muistisairauksista terveyskirjaston sivustolta.

Voit lukea lisää muistisairauksien yleisyydestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen -sivustolta.

Voit lukea lisää muistisairauksien hoidosta käypä hoito -sivustolta.