Sote-uudistuksen myötä maakunnat vastaavat siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita on kauttaaltaan saatavilla. Maakuntien pitää järjestää ihmisille yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa riippumatta siitä, asuuko maakunnan asiakas kaupungissa tai haja-asutusalueella.

Palvelulupaukset ja Sote-uudistus

Sote-uudistuksen myötä, maakunnat antavat asukkailleen palvelulupauksen palveluista, jotka ovat maakunnan järjestämisvastuulla. Maakunnan palvelulupauksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että asukkaiden tarpeet otetaan huomioon. Tarkoituksena on myös palvelujen järjestämisen avoimuuden lisääminen ja se, että kehitetään palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta yksityistämällä osa palveluista.

Julkisen palvelulupauksen määritteleminen, ja se mitä se pitää sisällään, on vielä kesken. Valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut määritellään lainsäädännössä. Palvelulupauksen aikataulu on sama kuin sote-uudistuksen. Voimaan palvelulupaus olisi siis tulossa 1.1.2020.

Palvelulupauksella Seniorikoteihin

Olettaen, että laki valinnanvapaudesta ja palvelulupauksesta astuu voimaan 1.1.2020, ja että vanhusten hoidon palvelut kuuluvat valinnanvapauden ja maakunnan palvelulupauksen piiriin, voi vuonna 2020 päästä maakunnan palvelulupauksen avulla Uudenmaan Seniorikoteihin. Tästä tiedotamme tarkemmin Facebook kanavallamme ja verkkosivustollamme, joten pysy kuulolla!