Vanhusten palvelusetelin avulla pyritään käytännössä lisäämään valinnanvapautta yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntien ja kuntayhtymien täytyy jatkossa järjestää asukkailleen mahdollisuus valita vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamille palveluille.

Vanhusten palveluseteliä asukkaat voivat käyttää sellaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkimiseen, joita kunnat tai kuntayhtymät järjestävät asukkailleen. Kunnalla tai kuntayhtymällä on päätäntävalta siitä, että otetaanko kyseisellä hallintoalueella palveluseteli käyttöön, ja mihin palveluihin seteliä voidaan hyödyntää. Palvelusetelin vanhukselle voi saada asuinkunnan palveluyksiköistä, kuten sosiaalivirastosta tai terveysasemalta. Viime kädessä kunnan edustaja myöntää setelit asukkaan tarpeiden perusteella.

Palvelusetelillä ei voi kuitenkaan käyttää seuraavien palveluiden yhteydessä:

  • Kiireellinen hoito
  • Tahdosta riippumaton hoito

Vanhusten palvelusetelit hoitokotia varten

Hoitokotiasumista varten voi kunta myöntää asukkaalle oikeuden palveluseteliin, jolla asukas saa kunnan maksusitoumuksen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen hoivakodissa. Kunnan myöntämällä setelillä maksetaan hoivakustannuksista palvelumaksu ja perusmaksu. Perusmaksulla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksikön yhteisiin tiloihin, turvajärjestelyihin ja valvontaan liittyviä kuluja. Asukkaan tulee itse vastata palvelumaksun omavastuuosuudesta vuokrasta, aterioista, lääkkeistä sekä henkilökohtaisista muista kulueristä.

Palvelusetelit vanhustenhoidossa

Asukkaan tulee olla yhteydessä oman asuinpaikkansa nimeämään vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijään, joka vastaa hoitotason arviointiprosessista (palvelutasopäätös) sekä auttaa palvelusetelin hakuprosessissa. Sosiaalityöntekijän kanssa asukas voi selvittää mahdollisuuden palveluseteliin ja soveltuvuuden mm. kustannusmielessä kullekin kunnan asukkaalle. Myös yksityiset palveluntuottajat antavat neuvontaa, tukea sekä voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalityöntekijään. Palveluseteli palveluasumisessa on tarkoitettu yli 65-vuotiaille sekä alle 65-vuotiaille monisairaille, jotka tarvitsevat useimmiten ympärivuorokautista hoitoa. Kotihoitoon on joillain kunnilla oma palveluseteli, jolla voi myös maksaa hoitoa palvelutaloissa joissa on kotihoidon palveluita ja kevyempää palveluasumista tarjolla (Uudenmaan Seniorikodeilla: HarjupuistoAnttilanhovi ja Linnea).